Jdi na obsah Jdi na menu
 


EX LIBRIS - historie jeho vzniku - smysl a jeho význam včera a dnes - výhledy do budoucnosti

    

EX LIBRIS  - dnes málo známý pojem,

dříve běžná věc v knihovnách intelektuálů a středních vrstev

(NALISTUJTE SI TAKÉ RUBRIKU  "UŽITNÁ GRAFIKA - příspěvek o ex libris")

 

                    EX LIBRIS (z latiny – doslova znamená „ z knih“) – je obvykle umělecky provedená značka vlastníka knihy a jeho knihovny. Na zhotovení této značky se podílí většinou umělci, neboť ta se musí určitou grafickou technikou provést do matrice a až potom z  ní lze tisknout. Pro laika a nezasvěcence je pojem „grafická technika“ dost zamlžen a termín EX LIBRIS pak dvojnásob. Přesto však  lze vše shrnout do této charakteristiky:

                Mám-li doma v pokoji knihovnu na téma „botanika“, pak do každé knihy vlepím krásný umělecky hodnotný grafický lístek - originál, na němž je zobrazen symbol mého zájmu, třeba kopřiva - hluchavka. Lístek nemá obvykle větší formát než 9 x 13 cm. A kromě symbolu zájmu majitele knihovny je na něm uveden text EX LIBRIS a k němu přidáno vlastníkovo jméno. Tento grafický lístek je vlastně označením, kam  a komu kniha patří. Takže tomu, kdo si knihu půjčí, hned po otevření první stránky, je důrazně, vkusně a umělecky připomenuto, že kniha není jeho a že po přečtení by ji měl vrátit do rukou vlastníka. Historie exlibris je dlouhá a krásná a sahá až do hlubokého středověku, který po sobě zanechal v církevních a šlechtických bibliotékách nádherné grafické tisky provedené technikou mědirytu, dřevorytu, leptu, suché jehly atd. Tento grafický lístek po mnoho set let splňoval i jakési evidenční - kartotékové zpracování knihovny .

          Postupně se však měnil v umělecký grafický list - dokument, který si nechával  vytisknout ve větším nákladu zámožný majitel většího počtu knih, resp. knihovny. Exlibrisy byly tištěny také i jako malé a vkusné tiskopisy a jejich majitel si do nich jen vepsal své jméno. Před 2. sv. válkou, za tzv. 1. republiky, byly tyto lístky ke koupi i v běžném knihkupectví nebo papírnictví. Ale i po válce bylo možné je zakoupit v malých obchůdcích na knihkupeckých pultech. Vzpomínám si na to velice dobře, v těch časech mého dětství jsem si chodíval k jednomu vetešníkovi kupovat staré poštovní známky a vedle sešitků s nimi byla na pultě rozházená hromádka těchto volných drobných lístků -  exlibrisů, stačilo tam dopsat jen své jméno. Tehdy to byly pro mne jen hezké obrázky...   Protože se na tvorbě těchto lístků podíleli  často i významní grafici, staly se exlibrisy předmětem sběratelského zájmu.

             Některé státní i soukromé sbírky obsahují i tisíce exemplářů od historicky nejstarších, až po novodobé. Já se zabývám sběratelstvím  „exlibris“ již mnoho let a sám občas nějaké navrhnu, vyryji a vytisknu.V posledních letech se po technické stránce zaměřuji na linoryt, neboť je to krásná a čistá grafická technika, materiálově velmi dostupná. Nicméně je stejně tak náročná, jako každá jiná technika, ať se již jedná o tisk z hloubky, nebo z plochy.... České a československé exlibrisy patří mezi nejkrásnější na světě. Jejich tvůrci se zúčastňují i mezinárodních soutěží, v nichž jde o uměleckou prestiž nejen autora - ale i státu.

           Výčet těchto tvůrců umělců – autorů exlibris, by byl s ohledem na možnost mých webových stránek velmi dlouhý. Mnozí již na nás hledí z grafického nebe. Bohužel v současné době aktivně tvoří exlibris jen  málo umělců a pojem „ex libris“ se pomalu vytrácí z povědomí veřejnosti – dokonce i uměnímilovné.

                                                                                    Oldřich Páleníček

 

SBĚRATELSTVÍ

Po mnoho let jsem se věnoval vlastní tvorbě EX LIBRIS a dával jsem jí přednost před tvorbou jiných grafických témat a oborů. Předně jsem považoval (a stále považuji) studium historického vzniku EX LIBRIS za elementární znalostní povinnost pro každého, kdo se míní vážně zajímat sběratelstvím. První a vážnější seznámení s EX LIBRIS vede každého výtvarníka - grafika - k hlubokému zamyšlení nad výtvarnou kompozicí a skladbou tématických prvků a motivů v tak malém formátu. Zejména nás všechny fascinuje myšlenkový obsah a jeho technické grafické provedení v kombinaci s textem, resp. s písmem. Krása písma a obrazu, do něhož je text vkomponován v tak malém formátu - motivuje mnoho uměnímilovných sběratelů právě ke sbírání EX LIBRIS. Vznikají tak sbírky, obsahující velmi cenné grafické soubory - od historicky velmi starých a vzácných kusů, až po současnou moderní tvorbu.

Ke sběratelství jsem se postupně dopracoval prostřednictvím přátel. Na prvním místě to je pan Pavel Hanák z Vracova a dále potom dnes již nežijící a vynikající exlibrista Viktor Chrenko ze Slovenského Hlohovce. Tito dva mají největší podíl na rozvoji mé přímé praktické tvorby a dále pak nemohu vynechat důležitou sběratelskou osobnost - rovněž mého přítele - MUDr. Rudolfa Príbyše CSc., z Hradce Králové. Tato trojice exlibristů byla základem pro vznik okruhu mých přátel nejen v exlibristické tvorbě, ale ve výtvarné tvorbě vůbec. K těmto třem osobnostem musím připočítat ještě ing. Jiřího Soukupa rovněž z Hradce Králové, člověka mimořádných kvalit, jak chrakaterových, tak odborných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nbsp;MsoBodyText

nbsp;nichž jde o uměleckou prestiž nejen autora - ale i státu. MsoBodyText